Πελάτες / Clients

Έχουμε συνεργαστεί με παραγωγούς όλων των ειδών τροφίμων, από μικρές οικογενειακές μονάδες μέχρι και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τροφίμων της Ελλάδας. Ενδεικτικά, εχουμε συνεργαστεί με τους παρακάτω πελάτες:

 

We have worked with numerous producers of all types of food and all sizes, from small family businesses to the largest food producing listed companies of Greece. Below is an indicative listof clients:

 

Wir haben mit zahlreichen Produzenten aller Arten von Lebensmitteln und allen Größen, vom kleinen Familienbetrieb zum größten Lebensmittelerzeugung börsennotierten Unternehmen in Griechenland gearbeitet. Unten ist eine indikative listof Kunden:

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-86320755-1