Συσκευαστικές Μηχανές / Packaging Machines

GREEK
Μηχανές διαθέσιμες στην αποθήκη:

(Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε άλλη θερμοφορμική/θερμοτυλιχτική μηχανή που αναζητείτε)

 

ENGLISH   Machines currently on stock:

(Please do ask us about any other thermoforming/thermowrapping machine you may be looking for)

GERMAN  Maschinen ab Lager verfügbar:

(Bitte fragen Sie uns über jede andere Thermoformen / Schrumpfer Maschine die Sie suchen)

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-86320755-1